« Wróć

Strona internetowa dla instytucji publicznej - jakie wymagania powinna spełniać?

W dzisiejszych czasach strona internetowa jest nieodłącznym narzędziem każdej instytucji publicznej. To właśnie tam mieszkańcy szukają informacji, składają wnioski, rejestrują się na spotkania czy też pozyskują dokumenty. W związku z tym, ważne jest, aby taka strona była nie tylko estetyczna i intuicyjna, ale przede wszystkim spełniała wszystkie wymagania prawne i techniczne.

Strona internetowa instytucji publicznej - zgodność z przepisami

Zgodność z przepisami to niezwykle istotny aspekt, jeśli chodzi o tworzenie stron internetowych dla instytucji publicznych. Instytucje te, ze względu na swoje specyficzne funkcje, często są zobligowane do przestrzegania rygorystycznych przepisów prawnych. Powinny być wzięte pod uwagę m.in. kwestie dotyczące dostępności, ochrony danych osobowych, czy zgodność z regulacjami dot. cookies oraz bezpieczeństwa online.

 

Zgodność z przepisami jest nie tylko kwestią legalną, ale także etyczną. Dbanie o to, aby strona internetowa instytucji publicznej spełniała wszystkie wymagania prawne pozwala na zapewnienie obywatelom równego dostępu do usług i informacji oraz buduje zaufanie do instytucji. Nasze oprogramowanie jest projektowane z myślą o tym, aby pomóc instytucjom publicznym w spełnianiu tych wymagań i jednocześnie zapewnić użytkownikom komfortowe i bezpieczne doświadczenia online.

Jakie wymagania musi spełnić strona internetowa dla instytucji publicznej?

Kluczowymi kwestiami związanymi ze zgodnością przepisów, które musi spełniać każdą strona internetowa dla instytucji publicznej są:

 

  1. Dostępność cyfrowa: W wielu jurysdykcjach instytucje publiczne są zobowiązane do zapewnienia dostępu do swoich treści i usług osobom z niepełnosprawnościami. Nasze oprogramowanie jest projektowane zgodnie z wytycznymi WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co oznacza, że strony internetowe są dostępne dla osób korzystających z czytników ekranowych, mających problemy z widzeniem lub słuchem oraz innych użytkowników o różnych umiejętnościach.

  2. Ochrona danych osobowych: Instytucje publiczne często gromadzą i przetwarzają dane osobowe swoich klientów, użytkowników i pracowników. Nasze oprogramowanie zapewnia odpowiednie mechanizmy zabezpieczające dane, takie jak szyfrowanie, autoryzacja użytkowników i zarządzanie dostępem, aby spełnić wymogi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) lub innych przepisów o ochronie prywatności.

  3. Przestrzeganie prawa informacji publicznej: Instytucje publiczne często muszą dostarczać obywatelom dostęp do informacji publicznej w sposób zgodny z prawem. Nasze oprogramowanie umożliwia tworzenie stron internetowych, które są przejrzyste i łatwe w nawigacji, co ułatwia dostęp do informacji publicznej. Jeśli instytucja publiczna jest zobligowana do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, oprogramowanie powinno umożliwiać łatwe publikowanie i zarządzanie dokumentami i informacjami zgodnie z wymogami ustawowymi.

  4. Zgodność z regulacjami dotyczącymi cookies: W niektórych jurysdykcjach strony internetowe muszą przestrzegać przepisów dotyczących cookies i informować użytkowników o polityce prywatności oraz możliwości wyboru w kwestii akceptacji plików cookies. Nasze oprogramowanie pozwala na łatwe zarządzanie takimi ustawieniami i dostosowanie strony do wymagań dotyczących cookies. 

  5. Zgodność z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa online: Strony internetowe instytucji publicznych muszą także spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa online, takie jak zapobieganie atakom hakerskim czy cyberprzestępstwom. Nasze oprogramowanie stale aktualizujemy, aby zawierało najnowsze mechanizmy bezpieczeństwa, które chronią przed potencjalnymi zagrożeniami.Instytucje publiczne mogą być zobowiązane do raportowania na temat Krajowej Rady Informacyjnej. Oprogramowanie powinno umożliwiać zbieranie, przechowywanie i raportowanie danych zgodnie z wymogami KRI.

Strona internetowa dla instytucji publicznych - dodatkowe wytyczne

Stworzenie strony internetowej, która spełnia powyższe wytyczne to nie wszystko. Dość istotnymi kwestiami, oprócz dostępności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, są nawigacja strony, łatwość jej obsługi oraz atrakcyjność wizualna. 

 

Atrakcyjny design oraz intuicyjna nawigacja są kluczowymi elementami każdej dobrej strony internetowej. Nasze oprogramowanie umożliwia tworzenie pięknych i funkcjonalnych stron, które zachęcają użytkowników do interakcji i pozostawania na stronie dłużej. Pracujemy nad personalizacją, tak aby strona była dopasowana do konkretnej instytucji i jej potrzeb. Strona powinna być zaprojektowana tak, aby użytkownicy mogli łatwo znaleźć potrzebne informacje i usługi. Klarowna struktura menu i wyszukiwarka mogą znacznie ułatwić nawigację.

Instytucje publiczne często korzystają z mediów społecznościowych do komunikacji z obywatelami, stąd idea, aby strona zawierała linki do profili społecznościowych i ewentualnie umożliwiała udostępnianie treści na platformach społecznościowych. Pozwoli to na dotarcie do większej ilości użytkowników i osób zainteresowanych takiego rodzaju treściami. Co więcej, strona powinna być responsywna, czyli dostosowana do różnych urządzeń, takich jak smartfony, tablety i komputery. Użytkownicy powinni mieć komfortowe doświadczenia na każdym rodzaju urządzenia.

 

Wszelkie zabiegi jednak zejdą na dalszy plan, jeśli strona nie będzie zawierała aktualnych treści. Strona internetowa dla każdej instytucji publicznej powinna być regularnie aktualizowana. Powinna zawierać najnowsze informacje, ogłoszenia i dokumenty. W przypadku ważnych wydarzeń lub zmian w instytucji, te informacje powinny być natychmiast udostępniane online. To niezwykle ważne, aby obywatele mogli mieć dostęp do najbardziej aktualnych informacji w łatwy i dostępny sposób.

Wsparcie techniczne dla stron internetowych dla instytucji publicznych - nie można o nim zapominać

Wsparcie techniczne dla stron internetowych instytucji publicznych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu ciągłości działania, bezpieczeństwa oraz satysfakcji użytkowników. Instytucje publiczne często obsługują szeroką gamę interakcji online, od wniosków po komunikację z mieszkańcami, dlatego niezawodność i skuteczność wsparcia technicznego jest niezwykle istotna. 

 

Możliwość zgłaszania usterek dla użytkowników strony, czy szybka reakcja na zgłoszenia nieprawidłowości w jej działaniu to wysoko cenione wartości dodane. Stały monitoring i regularna aktualizacja oprogramowania i łatek bezpieczeństwa potrzebne są natomiast, być minimalizować ryzyko, a także skutki ewentualnych ataków hakerskich na stronę. W przypadku instytucji publicznych, które obsługują ważne usługi online, wsparcie techniczne powinno być dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić ciągłość działania strony.

 

Nie bez znaczenia jest możliwość edukacji użytkowników strony - personelu odpowiedzialnego za działania na niej. Warto także, aby w ramach wsparcia technicznego, instytucja publiczna mogła liczyć na pomoc  w przeprowadzaniu regularnych testów strony internetowej pod kątem jakości, dostępności i wydajności. To pozwala unikać problemów przed ich wystąpieniem. Regularne raporty i analiza danych ze strony internetowej pozwolą instytucji na obserwację ruchu, zainteresowania i wskazać kierunek ewentualnych zmian i ulepszeń.

 

Wsparcie techniczne jest kluczowym elementem utrzymania efektywności i funkcjonalności strony internetowej instytucji publicznych. Działa ono jako most łączący instytucję z użytkownikami, zapewniając profesjonalne i skuteczne rozwiązania techniczne oraz przyczyniając się do budowania pozytywnego wizerunku instytucji w oczach społeczeństwa.

Podsumowując, oprogramowanie dla strony internetowej instytucji publicznej powinno być kompleksowe i dostosowane do specyficznych wymagań i regulacji, takich jak WCAG, pliki cookies, RODO, BIP i KRI. Dzięki temu strona internetowa instytucji publicznej będzie nie tylko zgodna z przepisami, ale także dostępna, bezpieczna i funkcjonalna, spełniając potrzeby różnorodnych użytkowników oraz dbając o ochronę danych osobowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązanie do budowy stron internetowych dla instytucji publicznych - SmartSpot.Cloud. Skontaktuj się z nami - stworzymy stronę, która będzie spełniała wszystkie wytyczne.

Samodzielnie zmieniasz treści, układ i kolorystykę strony internetowej. Aktualizacje oprogramowania masz w cenie.
Jeśli szukasz kompleksowej obsługi - wykonamy wszystko za Ciebie!