Wymagania serwera

Do prawidłowego działania strony WWW wymagany jest:

PHP w wersji 7.4+

Baza danych MySQL 5.1+ (host, port, nazwa bazy, login, hasło)

Dostęp do PHPmyAdmin

Możliwość uruchomienia certyfikatu SSL

Skonfigurowany adres WWW

Dostępy do folderu strony (host, port, login, hasło)

 

Zalecane firmy hostingowe:

www.home.pl, www.nazwa.pl, www.dhosting.pl, www.netmark.pl